Zemní práce

  • výstavba inženýrských sítí (voda, kanalizace,plyn)
  • demolice objektů
  • nákladní autodoprava
  • výstavba zpevněných ploch a komunikací
  • jeřábnické práce
  • zemní a výkopové práce